Symbolen


Symbolen

Symbolen maken begrippen bespreekbaar waaraan verschillende mensen verschillende betekenissen hechten. Een voorbeeld van zo´n vrijmetselaarssymbool: de mens is een ‘ruwe steen’ die wordt bewerkt tot de ‘kubieke steen’ die bruikbaar is bij de bouw van de tempel, de tempel der mensheid. De vrijmetselaar beschouwt het leven en de wereld als een bouwwerk dat moet worden voltooid en zichzelf als een ruwe steen die hij moet bewerken tot een steen die in het bouwwerk past. Deze ‘arbeid’ verricht men gezamenlijk in de loges, gesteund door elkaar en met behulp van troffel, schietlood, winkelhaak en andere symbolische attributen uit de bouwwereld.

Read More

Wat is Vrijmetselarij?

Wat is vrijmetselaarij? De zoektocht naar je eigen waarde en waarheid, en jouw plek in het geheel. Samen werken met ander mannen, broeders, met behulp van symbolen en ritualen, om zo te komen tot verrijkt inzicht. Je zelf als het ware durven en willen beschaven.

Deze manier van werken bied de vrijmetselaar een weg, om zijn plaats te bepalen ten opzicht van zichzelf, de medemens, en datgene wat hij als leidinggevende kracht beschouwd. Het is dus geen godsdienst. Maar meer een op een rijke historische gestoelde levenswijze die ook heden ten dage nog zeer actueel is, of kan zijn. Zoek wat je samen hebt en verbind en weg te nemen wat de mensen uit elkaar drijft, is een van de belangrijkste opdrachten die een Vrijmetselaar kent. Maar daarvoor moet je ook jezelf willen kennen.


Ieder loge kent door de unieke samenstelling van verschillende leeftijden, beroepen en achtergronden, zijn eigen sfeer. Een kleine zoektocht en bezoekjes leert welke loge het beste bij jou als individu past. De veelal wekelijkse bijeenkomsten bijwonen, maakt dat je de band met je broeders versterkt. Het versterkt het vertrouwen in elkaar, en maakt dat ook jij je zelf durft/kunt? te laten zien. Van gedachten wisselen en visies met elkaar delen, zonder te discussiëren, maar te compareren (vergelijken) zorgt voor een breder perspectief in hier en nu.

Read More